Ημερήσια Εκδρομή 

Αναχωρήσεις 06/12/2019 , 22/12/2019 & 29/12/2019