Ημερήσια εκδρομή στα Μπίτολα 

         Σάββατο 6/4/2019