Ημερήσια Εκδρομή 

Στο Καρνάβαλι της Πάτρας

10/3/2019